WWW.DIESELCLUBSWEDEN.SE


Aktuellt datum och tid: 23 september 2018, 17:46

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 1 inlägg ] 
Författare Meddelande
InläggPostat: 6 februari 2007, 18:13 
Offline

Blev medlem: 6 december 2006, 00:44
Inlägg: 1288
Ort: Norrtälje
Mycket information i den här FAQ:n är hämtad från tudor, därav förekommer just tudor som exempel batterier i texten. Specifikationerna och sanningarna är naturligtvis överförbara på vilka batterier som hälst av samma typ, men jag har valt att använda hänvisningarna till tudor för att tydligöra vilken typ av batterier det rör sig om. Personligen har jag själv mycket god erfarenhet av tudors batterier både på jobbet och privat och tycker de är prisvärda och ger bra kapacitet för pengarna. Tudors maxxima batteri är även det en bra motsvarighet till optima, som är lite överreklamerade tycker jag efter att ha jämfört specifikationerna.

Batterier - Blyakumulatorn

Innan Laddning/Laddning
Innan batteriet laddas ska toppen av batteriet rengöras, helst med varmt vatten. Cellpropparna ska vara ordentligt tillskruvade vid rengöring så att inget läcker in i cellerna. Kontrollera sedan elektrolytnivån. Vätskan ska täcka toppen av plattorna efter laddning, helst 10-15 mm över. Vätskenivån justeras när batteriet är fulladdat och har rumstemperatur. Låt batteriets cellproppar sitta iskruvade under laddning för att undvika att syradroppar kommer ut ur propphålen.

[color=red]Observera att vätskenivån i batteriet stiger under laddning. Fyll därför aldrig ett urladdat batteri mer än till plattornas överkant. Justera vätskenivån efter laddningen.[/color]

Om du använder en laddare som inte är elektroniskt styrd ska laddningsströmmen begränsas till en tiondel av batteriets angivna tjugotimmarskapacitet. Det går att ladda ett batteri som sitter monterat i bilen. Om det ska laddas över natten bör laddningsströmmen bara vara hälften av den normala. Koppla den positiva laddningsklämman på batteriets positiva pol. Om flera batterier ska laddas samtidigt, seriekopplas batterierna inom de spänningsområden laddaren klarar. Batteriets uttag är vanligtvis märkt ”P” eller ”+” för positivt uttag (röd), ”N” eller ”-” för negativt uttag (blå eller svart). Om markeringen är otydlig kan du på batterier med runda poler utgå ifrån att den tjockaste (feta) är den positiva.

Om temperaturen under laddning överskrider +40°C ska laddningen avbrytas i två timmar och sedan återupptas med halv laddningsstyrka tills batteriet är fulladdat. Batteriet är fulladdat när syravikten är 1,27-1,28 g/cm3 vid 3 avläsningar med en timmes mellanrum och det är jämn gasutveckling i samtliga celler. Propparna ska vara tillskruvade under
laddning.

[color=red]OBS![/color] I moderna bilar finns mycket avancerad elektronik (commonrail insprutning, exempelvis) som är känslig för överspänning. Därför avråder jag från att använda ”primitiva”(gamla) laddare utan elektroniskt styrt laddningsförlopp. Elektroniskt styrda laddare är lite dyrare, men är idag nästan en nödvändighet. Moderna bilar ska inte göras strömlösa då detta kan skada delar av elsystemet eller elektroniken då den tappar minnet och kan skadas av transienter då batteriet kopplas i och ur.

Tips på laddare: C-tek. Vilka är mycket bra laddare som fungerar optimalt mot batteri.

Äldre laddare typ biltemas laddare kan naturligtvis användas då batteriet är frikopplat från bilen, då batteriet som sådant inte tar någon skada av den typen av laddning. Faktum är att man t.o.m. kan uppnå en högre laddningsgrad med den typen av laddare då man ofta kan ladda upp till gasningsspänningen.

Montering i bilen
Bilar med växelströmsgenerator har en jordad minuspol. På äldre modeller kan det variera (se instruktionsboken innan montering). Rengör polsko och bottenplatta med varmt vatten. Montera alltid den strömförande kabeln först, därefter jordledningen. På så vis undviker du att kortsluta batteriet när du använder verktyg, något som kan orsaka skador. Använd inte för grova verktyg. Smörj poler och polskor med rent syrafritt vaselin eller godkänt fett efter monteringen.
Batteriet ska vara ordentligt fastskruvat, men inte så hårt att det sätts i spänn. Slå inte på polskorna på polerna. OBS! Om batteriet, vid byte eller reparation, behöver kopplas ifrån bilen rekommenderar jag att ansluta en alternativ strömkälla till bilen, t ex ett externt batteri. Annars kan bilens elektronik skadas och/eller minnen raderas.

Underhåll
Batteriet är som sagt en mycket viktig del av bilens elsystem. Normalt laddar systemet själv upp batteriet. Men om bilen ofta körs korta sträckor och/eller om den har mycket extrautrustning kan det krävas extra laddning, speciellt på vintern. Fyll enbart med destillerat eller kemiskt rent vatten. Använd aldrig syra eller speciella tillsatsämnen. Om ett relativt nytt batteri ofta behöver påfyllning, kan det vara ett tecken på att batteriet blir överladdat. I så fall bör elsystemet felsökas och lagas. Undvik kemiska eller andra produkter som lovar ”mirakulösa” effekter på gamla/slitna batterier.

Kontroll
Om du misstänker att batteriet inte fungerar som det ska bör du kontrollera det. Det enklaste sättet att kontrollera batteriets laddningsgrad är med hjälp av en syramätare. Att mäta syravikten i varje cell är i regel avgörande för vilken behandling batteriet ska ges. Om batteriet är urladdat ska det laddas innan det kan kontrolleras ytterligare (se batteritabell). Om ett förhållandevis nytt batteri är urladdat efter att du haft ljus eller något annat påslaget behöver det laddas – förutsatt att generatorn fungerar som den ska. Vid jämn låg syravikt är det mest sannolikt att batteriet är dåligt laddat. Men om det inte finns någon rimlig förklaring till varför batteriet är urladdat, bör orsaken sökas utanför batteriet. Kontrollera då både startmotor och generator. Eventuella reparationer bör göras av en godkänd verkstad. Många tror att generatorn laddar så länge laddningslampan inte lyser, men det är ingen garanti. Laddningslampan kan nämligen slockna redan när generatorn alstrar 1-2A vilket inte räcker för ordentlig laddning. Laddningsspänningen bör därför kontrolleras regelbundet. Fordonets laddningsspänning, mätt över polerna, ska vara 14,2V till 14,4V vid +25°C och med motorn vid 2 000 v/min.

[color=red]OBS! [/color]Om spänningen är lägre betyder det att batteriet inte laddas fullt under drift – det behöver med andra ord mera laddning, lämpligen med en extern laddare. Hur ofta beror på hur mycket under den nödvändiga nivån laddningsspänningen ligger. Faktum är att de flesta batterihaverier sker på grund av bristfällig laddning. Alla som handskas med batterier bör därför veta betydelsen av korrekt laddning.

Köldens inflytande

Batteriets kapacitet minskar i kyla. Köldens påverkan visas i följande tabell:
Fulladdat batteri som belastas vid
+25°C ger 100% kapacitet
±0°C ger ca 75% kapacitet
-18°C ger ca 50% kapacitet

Vid -18°C är alltså kapaciteten nedsatt med ca 50%. Det beror på att batteriets inre motstånd ökar och att den kemiska processen går långsammare. Samtidigt som batterieffekten reduceras krävs i kyla mer energi för att få start på motorn, eftersom motoroljan blir mer trögflytande. Då är det lätt att förstå varför startproblem kan uppstå vid låga temperaturer. Därför är det viktigt att alltid hålla batteriet fulladdat. Elektrolytens fryspunkt sjunker ju mer fulladdat batteriet är.

Självurladdning

När batteriet inte används (i bilen eller på ett lager) pågår en viss självurladdning. Hur stor den är varierar med temperatur och batteriets ålder. Självurladdningen avtar med 50% för var tionde grad temperaturen sänks. Dvs. ett batteri som kan lagras 4 månader i +20°C kan lagras ca16 månader i ±0°C. Vid sidan av självurladdningen finns det utrustning i bilen som hela tiden kräver energi från batteriet.

[color=red]OBS! [/color]Kontrollera alltid att spänningen och polariteten är korrekt innan batteriet tas i bruk. Om ett batteri monteras med fel polaritet i en anläggning med växelströmsgenerator uppstår stora skador. Lika så om laddströmmen bryts undertiden som generatorn körs.

Elektrolytens syravikt:
1,100g/cm3 fryser vid -7°C
1,150g/cm3 fryser vid -15°C
1,200g/cm3 fryser vid -26°C
1,250g/cm3 fryser vid -52°C
1,280g/cm3 fryser vid -68°C

Startbatteriet
När du ska välja startbatteri bör du ta hänsyn till:
• Var batteriet ska monteras
• Fästanordning
• Önskad start-/reservkapacitet och total energimängd (Ah)

Batteriets utvändiga dimensioner anges av bil och maskinproducenten, medan den invändiga konstruktionen bestäms av batteritillverkaren. Batterier med samma utvändiga mått kan ofta vara mycket olika inuti. Konstruktionen beror på vilka tekniska och klimatmässiga krav batteriet kommer att ställas inför. I Sverige, med en kall och lång vinter, behövs största möjliga startkapacitet. För startegenskaperna är den samlade plattytan av störst betydelse. Största möjliga plattyta ger bäst startegenskaper. Plattytan är beroende av plattstorleken och antal plattor i batteriet. Till startbatteri bör du välja ett batteri med största möjliga totala plattyta. Det uppnås antingen genom att du väljer ett batteri med stora plattor, som Tudor Maxxima, eller ett batteri med fler plattor än ett standardbatteri, exempelvis Tudor Ultra STS.

Fritidsbatterier
Med fritidsbatterier menas blyackumulatorer som är speciellt konstruerade för urladdning under längre tid. I sådana batterier används ett annat förhållande mellan positiv och negativ aktiv massa än i batterier avsedda för startändamål. Den här typen av batterier kallas ofta cyklingsbatterier. För drift av rese-TV, ljus i husvagn, lanternor osv rekommenderar jag Tudor Nautica Freeline eller motsvarande. Tudor har också batterier som är konstruerade enligt gelteknologi. Sådana batterier t ex Exide Gel, tål extrema djupurladdningar. Fritidsbatterier rekommenderas också för användning i samband med solpanel.

Heavy Duty Extra/Super Heavy Duty
Det här är två batteriserier, konstruerade för speciella applikationer. Heavy Duty Extra, eller HDX, är konstruerat för att erbjuda maximal köldstartsström till yrkesfordon och anläggningsmaskiner. En speciell infästning av plattgrupperna ger mycket god vibrationstålighet V3. SHD och HDX-batterierna är utrustade med STE proppsystem. SHD-batterierna är speciellt utvecklade för att klara upprepade djupurladdningar, och lämpar sig därför väl för t ex bussar och fordon som kör korta sträckor och har stort energibehov. Gemensamt för de båda modellerna är också att de sällan eller aldrig används för att starta motorer i mycket låga temperaturer. Det bör nämnas att tudor använder separatorer av glasfiber i SHD-batterierna och de klarar EN-normens krav E3.

Tudor Maxxima 900 (Optima fungerar likadant)
Plattytan har som sagt stor betydelse för köldstartseffekt och inre motstånd. Med hjälp av en speciell tillverkningsmetod och nästan inga tillsatsämnen i blyet blir det möjligt att använda mycket tunna plattor i Maxxima. Lindningen av cellerna och mycket rent bly gör batteriet mycket tåligt mot vibrationer och skakningar. Avståndet mellan positiv och negativ platta är litet, plattorna är stora och tunna. Det ger extremt hög starteffekt i förhållande till batteriets storlek, mätt över 20 timmar. Motståndet i ett batteri ökar både när temperaturen sjunker och när batteriet laddas ur. Skillnaden mellan Maxxima och vanliga batterier märks därför extra väl när det är kallt. Maxxima-batteriets starteffekt är även relativt hög i delvis urladdat tillstånd. Man kan säga att strömmen ”flyter” lättare i ett Maxxima. Det betyder dock inte att batteriet töms snabbare. En start kräver ca 0,2-2Ah och utgör en liten del av batteriets totala kapacitet. Däremot krävs det hög effekt för att dra runt en motor. Det kan kontrolleras genom att mäta polspänningen på batteriet under ett startförsök. Om polspänningen är för låg blir gnistan på tändstiftet sämre. Startmotorn får inte upp tillräckligt varvtal och tvingas ”slita” mer. I dieselmotorer, där motorn ska tända på kompression utan gnista, är det särskilt viktigt att få tillräckligt varvtal på starmotorn.

Gas-Knallgas [color=red]Explosionsfara[/color]
När ett batteri lagras avger dess plattor små mängder vätgas och syre (knallgas). Gasen är mycket explosiv, och det räcker med en liten gnista för att den ska antända. Explosionsrisken är störst under, och omedelbart efter, laddning. Rör aldrig kopplingarna förrän en liten stund efter att laddströmmen är bruten. Då minskar risken för gnistor och explosion. Knallgasen är mycket lättare än luft och ventileras lätt bort, men det finns alltid risk att gasen samlas i fickor där ventilationen är dålig eller där det är tätt.

Syra
Batterisyra är mycket frätande och den angriper kläder, trä, metall och lack. Tänk därför på att för hög vätskenivå kan orsaka syraläckage, som lätt kan skada närlgande metalldelar. Håll aldrig densitetsmätaren över lack eller kläder när du mäter elektrolytens densitet och undvik syrastänk på huden. Om olyckan är framme, skölj ögonblickligen med stora mängder vatten. Syrastänk i ögonen kan vara farligt, skölj därför extra väl och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon.

Startkablar


Följande tillvägagångssätt rekommenderas vid starthjälp med startkablar:
1. Kontrollera att båda batterierna har samma spänning (6 eller 12 volt).
2. Slå av hjälpfordonets motor och alla dess strömförbrukare.
3. Montera startkabeln genom att först ansluta plusklämman på båda batterierna. Fäst därefter den anda kabeln till minuspolen på hjälpbatteriet. Den sista klämman fästes i motorblocket på bilen med det urladdade batteriet, så långt från batteri och bensinslang som möjligt. Det minskar risken för antändning av knallgas eller bensin.
4. Starta bilen som ska ge starthjälp.
5. Starta bilen med det urladdade batteriet.
Om inte bilen genast startar, och hjälpbatteriet sitter i en annan bil, avbryt startförsöket och koppla ifrån kablarna.
Starta sedan hjälpbilen igen och kör motorn på högt varvtal i några minuter, så att generatorn levererar mycket ström. Därefter kan du prova igen Det är viktigt att kablarna kopplas ifrån, eftersom dagens bilar är utrustade med känslig elektronik som lätt kan skadas av en överspänning. Bilens säkringar är så kallade ”tröga” och reagerar inte snabbt nog. Det kan resultera i en diskussion om vem som har ansvaret för eventuell förstörelse av bilens elektronik.
6. När motorn på bilen med det urladdade batteriet går normalt, plockas startkablarna av i motsatt ordning.

Nya bilar är utrustade med avancerad elektronik, som är känslig för överspänning. Tudor rekommenderar därför startkablar med inbyggt överspänningsskydd.Mvh Magnus

_________________
Karl-Magnus "zovix" Zotterman


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 1 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
POWERED_BY
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011